Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
11
6
13
1
5
9
10
12
2
4
15
3
14
7
0
8
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра