Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
4
12
15
5
14
1
7
6
0
2
9
8
11
3
13
10
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра