Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
8
9
3
15
7
10
11
12
0
4
2
1
14
6
13
5
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра