Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
0
10
11
3
5
1
15
13
7
2
8
6
12
4
9
14
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра