Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
8
15
9
6
4
0
3
2
5
12
10
13
11
7
14
1
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра