Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
5
10
15
14
13
7
3
2
12
6
0
8
1
11
4
9
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра