Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
8
5
4
1
9
0
7
2
11
12
15
6
10
3
13
14
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра