Bulgarian  English

Нонограми

Нонограми е логически пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не,
като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
2
5
1
1
4
3
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
4
1
3
1
1
1
3
3
5
2
1
6 2
1 2 1
5 1
2 1 1 1
7 1
2 3 1
1 1 1 1
1 2 2
2 3
1 1 3
Изчисти Нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15