Bulgarian  English

Нонограми

Нонограми е логически пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не,
като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
6
2
4
1
1
2
3
1
1
4
1
2
3
6
1 4
3 2 2
1 6
4 1
1 1 1 1
3 1 1 1
5
1 2 3
4 1 1
2 1 1
Изчисти Нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15