Bulgarian  English

Нонограми

Нонограми е логически пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не,
като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
1
3
2
5
1
1
2
3
2
3
3
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
2
1
2
1
3
1
1 1 1 1
3 1
2 1 3
2 4
4
3 1 1 1
3
1 2 1 1
1 2 2 1
9
Изчисти Нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15