Bulgarian  English

Тетравекс

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри да са еднакви.
loading...
2
7
1
6
3
1
2
5
7
5
9
4
3
4
9
9
1
4
9
1
9
5
7
7
4
6
3
5
5
4
4
4
5
9
2
1
Време:0
Изберете размер
2 x 2
3 x 3
4 x 4
5 x 5