BG  EN

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
7
2
1
6
12
8
9
3
0
5
4
14
15
10
13
11
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра