BG  EN

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
0
4
1
2
14
5
7
6
10
9
11
15
13
8
12
3
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра