Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
9
15
8
6
5
11
4
12
1
0
3
13
7
14
10
2
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра