Bulgarian  English

Пъзел 15

Подредете числата във възходящ ред, като премествате плочките.
10
9
5
12
8
0
4
7
15
3
13
2
6
14
11
1
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра