BG  EN

Скрити думи

Намерете следните думи:

ПРУСАЦИТЕ  ЖУМЯЛ  БУЗИ  ЖУРНАЛИ  ГЛУШАНО  СЪЗДАВАМЕ  ТЕЧЕНИЯ  СПАСТРЯМ  КАШЛИЦА  КОГО  ДЕКАНИ  ДОКАЧЛИВ  ИЗВЛЕЧЕЛА  ЗАВИНТВАМ  ПРИСЪЩИ  РИМЛЯНКА  СМИЯ  ПРОВИСНА  ПЪРХУТКА 
Поздравления! Открихте всички думи.

НОВА ИГРА

Д Е К А Н И Р Ю В П З Ш С Ю У И Г Л У Ш А Н О Р Р А Й Ъ К П З Я С Щ Т Ь Ш Ш М У В Е З Е Р В М Е А Ш Е С Д Ь С И А Д И И Л С А А П Т М Ж В А Н Н А Ю С Е П К К Ъ Ъ И Ю В Ц Т С В К Ъ Ч А А Н Р Ж Я Д Ь И В И А О Щ Е С Ш Я Х У И О Л Т А В М Г И Л Т Л Л У М Г Ч К Е М О Е О Я А Р И М Т Я П Ф И Б П Р П Ф Ф Б Я Ц И К Л Й З Ю Л З П С Щ С Х М А Р А Я У В И Л Ч А К О Д Н И П Щ Р Б Ш В В Х О А У А Ю Ь Б Ц А Я Ь Р Ъ Ж У Р Н А Л И У И Т Е Ч Е Н И Я Ч Н Е Г Н К