BG  EN

RAM

Опитайте се да запомните местата на цифрите и ги маркирайте във възходящ ред.
Резултат0
Най-добър резултат0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
натиснете тук за да започне играта
Грешка! Играта свърши!
натиснете тук за нова игра