Bulgarian  English

Змия

Използвайте стрелките за да направлявате змията. Шпация за пауза.
0