Bulgarian  English

dice
Ямб - онлайн игра със зарчета

Ямб вероятно е една от най-сложните игри със зарчета. В сравнение с нея, познатата игра Генерал изглежда детска и недоразвита.


Правила

Играта се играе с 5 зара. Всеки ход се състои от максимум 3 хвърляния, като при първото хвърляне се използват и петте зара, а при останалите две могат да се хвърлят произволен брой зарове. След всяко хвърляне имате право да подберете зарчетата, които да хвърлите отново. След третото хвърляне, а по ваша преценка и по рано, трябва да изберете коя точно комбинация може да използвате за да запишете постигнатия резултат. Следва нов ход от до 3 хвърляния, и така нататък докато се запълни цялата таблица.

Комбинациите в Ямб са значително повече отколкото в играта Генерал. Таблицата е разделена на 4 или повече колони с по 12 игрални полета във всяка.

Редове

Колони

Колоните в таблицата са "Надолу", "Произволно", "Нагоре", и "Обявено". Играта с 6 и повече колони съдържа също така и "От двата края", "От средата". Към играта с 8 колони са добавени още и колоните "През едно", "Късна обява".

Резултати

За удобство в таблицата има 3 реда за междинни резултати в които се записва сумата от точките от различните комбинации над тях.

Приятна игра!