Пет Плюс - онлайн игра

5+ е онлайн версия на популярната в миналото Windows игра Color Lines. Целта е да се подреждат колкото се може повече линии, състоящи се от 5 или повече топчета с еднакъв цвят. При всяко преместване на топче на дъската се добавят други топчета на произволно място. При подреждане на едноцветна линия от 5 или повече топчета - тя се премахва, носейки на играча определено количество точки.
Резултат: 0 0 Започване на нова игра Показване на правилата на играта
Следващи:

Затвори
Играта свърши!


Най-добър резултат: 0

нова игра
Затвори

Целта на играта е да се подреждат топки с еднакъв цвят във вертикални, хоризонтални или диагонални линии. След подреждането на линия с 5 или повече топки с еднакъв цвят - линията се премахва от дъската и получавате определен брой точки.

Преместването на топка става като кликнете върху нея веднъж за да я маркирате, и след това кликнете върху квадратчето, където искате топката да се премести. След всеки Ваш ход се добавят 3 произволни топки върху дъската. При запълване на игралната дъска - играта свършва.

Играта може да се играе и с клавиатура. Използвайте стрелките за да премествате показалеца и SPACE за да маркирате топката и позицията до която желаете да се премести.