Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пет Плюс - онлайн игра

5+ е онлайн версия на популярната в миналото игра Color Lines
Резултат: 0 0
Топ резултат: 0
Следващи:

Правила

Целта на играта е да се подреждат топки с еднакъв цвят във вертикални, хоризонтални или диагонални линии. След подреждането на линия с 5 или повече топки с еднакъв цвят - линията се премахва от дъската и получавате определен брой точки.

Преместването на топка става като кликнете върху нея веднъж за да я маркирате, и след това кликнете върху квадратчето, където искате топката да се премести. След всеки Ваш ход се добавят 3 произволни топки върху дъската. При запълване на игралната дъска - играта свършва.

Играта може да се играе и с клавиатура. Използвайте стрелките за да премествате показалеца и SPACE за да маркирате топката и позицията до която желаете да се премести.