Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Черна кутия

Черна Кутия е игра в която посредством логика трябва да откриете местата на скритите топчета в черна кутия, като наблюдавате функционалната зависимост между входа и изхода.
Нова игра Резултат: 0

Цел на играта

Няколко топки, в зависимост от настройките на играта, са скрити в една квадратна мрежа - Черната Кутия. На входовете, които са по четирите страни на квадрата, вие пускате "лъчи", които реагират по определен начин когато са в околностите на топките, и наблюдавате какъв резултат ще има на изхода на черната кутия. От това вие може да отгатнете къде именно са скрити топките. Целта на играта е да се намерят точните позиции на топчетата използвайки възможно най-малко информация получена с помощта на "лъчите".

Пускане на лъч

Лъч се пуска в мрежата като кликнете върху един от входовете по периферията на мрежата. Входът се заменя с маркер, който показва резултата от лъча. Този резултат може да бъде един от следните:

Попадение се показва с червен маркер. Попадение настъпва когато лъчът влиза в мрежата, но не излиза, и е резултат от удар на лъча в топка.

Отражение се показва с жълт маркер. Отражение настъпва когато лъчът излиза от мрежата от същия вход, от който е влязъл.

Отклонение настъпва когато лъчът излиза от мрежата от различен вход, от който е влязъл. То се показва със зелен маркер с номер. Номерът не е значим, но се използва за да се съпоставят входът и изходът. Маркерите за отклонение се поставят винаги по двойки с един и същ номер. Входът и изходът са комутативни - ако лъчът е пуснат в един вход и излиза от друг, ако лъчът беше пуснат в този друг вход, той би излезнал от първия.

Поведение на лъча

Когато на пътя на лъча има топка, лъчът никога не излиза от кутията.

Когато отляво или отдясно пред лъча стои топка, лъчът се отклонява под 90 градуса от топката.

Когато отляво и отдясно пред лъча стоят по две топки, лъчът се отразява под 180 градуса и излиза от входа, от който е влязъл.

Когато на ръба на мрежата стои топка, тя пречи на лъча да влезе в мрежата и той се отразява обратно от входа, от който е влязъл.

Когато няма топка пред лъча, той не променя посоката си.

Резултат

Резултатът зависи от това, колко информация ви е била нужна за да решите пъзела, т.е. колкото по-малко точки имате, толкова по-добре. За всяко удар и отражение получавате 1 точка, а за всяко отклонение - 2 точки. При неправилно решена задача резултата не се зачита!

Полезни връзки

Повече информация за играта може да намерите на сайта wikipedia.org Blackbox game (англ.).