Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Мостове

Играта Мостове (Hashiwokakero) е увлекателна логическа игра с лесни правила. Целта е да се свържат всички острови, посредством построяването на мостове между тях. Цифрата в средата на острова показва броя на мостовете свързващи го с други острови по права линия хоризонтално или вертикално. Мостовете не могат да се пресичат и да се строят повече от два моста между два съседни острова. За да построите мост кликнете с мишката върху единия остров и провлачете до другия. Успех!
11 x 11 средно   
Поздравления! Решихте ребуса.
нова игра?