Шашкистаи

зареждане ...

правила на играта

Шашки е популярна игра, която се играе на шахматна дъска 8x8. Играта е за двама души седнали на срешуположните страни на дъската.
  • В началото всеки играч има 12 пула, разположени на първите 3 реда от неговата страна, само върху тъмните квадратчета. Първи играе играчът с черните, като ходовете се редуват. Можете да преместите пул по два начина: плъзвайки го диагонално напред на съседно незаето поле или като вземете пул на опонента. Възможно е да се вземете противников пул, ако тя намира на съседно поле и от другата му страна полето е свободно (взимате само напред). Взимането на повече от един пул на ход е възможно, ако след като вземете поредния пул, попаднете на поле, от което също може да вземете. Взимането е задължително и не може да бъде пропускано и трябва да продължите да вземате с този пул, докато е възможно.
  • Ако играчът премести пула си на последния ред от дъската, пулът се превръща в "царица" и вече има възможност да бъде движен и назад. Ако при взимане, някой "обикновен" пул попадне на последния ред, ходът приключва и тогава се превръща в "царица".
  • Печели играчът, който остави противника си без пулове или ако го постави в ситуация, в която няма разрешен ход.