Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пасианс Жестокост

Жестокост е един необикновен пасианс с нисък процент на успеваемост (около 5%), но някои напреднали играчи, със своята наблюдателност и логическо мислене, успяват да победят всяка втора игра. Опитай се да станеш и ти майстор на този пасианс!
-+   нова игра Правила
Резултат: 0
Затвори

Правила за игра на пасианс Жестокост.

Цел:
Целта на пасианса е да се подредят всички карти във Foundation.
Подредба:
Tableau - дванайсет купчинки по 4 карти всяка.
Stock (магазин) в горния ляв ъгъл. Тъй като всички карти са предварително раздадени, той винаги ще е празен.
Foundation - горният ред в дясно; Асата се слагат тук по време на раздаване.
Игра:
Върху foundation се редят карти във възходящ ред от същата боя. Купчинките на tableau се подреждат в низходящ ред от същата боя. Ако няма повече ходове, или ако сметнете за нужно, може да натиснете върху Stock (магазина) за прераздаване. Прераздаванията са неограничени, като се извършват по следната схема. Всички карти се събират, като се започне от последния куп. Картите се обръщат и се раздават отново. При положение, че не е направен ход, колкото пъти и да се прераздават картите, те винаги ще бъдат подредени върху tableau по един и същи начин.
Ако след прераздаване няма възможни ходове - играта се смята за загубена (появява се X в Stock).
Точки:
Всяка поставена карта във foundation се брои за 1 точка.
Максималният резултат е 48.
Шанс за победа:
средно 1 на 10 игри.
Опит и късмет.