Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пасианс Асансьор

Асансьор е пасианс с лесни правила и в същото време, в много по-голяма степен зависи от късмета, а не от уменията на играча. Ако се затруднявате с решаването му може да пробвате късмета си с пасианса Ескалатор, при който всички карти от пирамидата са открити.
-+   нова игра Правила
Резултат: 0
Затвори

Правила за игра на пасианс Асансьор.

Цел:
Целта е да се премахнат всички карти изграждащи пирамидата.
Изглед:
Tableau - седем реда застъпващи се карти образуват пирамида от общо 28 карти. Само незастъпаните карти в пирамидата участват в играта.
Stock(магазин) - останалите карти се разполагат в горния ляв ъгъл с лицето надолу.
Waste - тук се изхвърлят картите.
Игра:
Премахването на карта може да става, само ако стойността на картата е с единица по-малка, или с единица по-голяма от последната изхвърлена карта.
Върху K може да се сложи както Q, така и A.
Върху A може да се сложи както 2, така и K.
Няма прераздавания! Играта свършва, когато няма повече възможни ходове, или всичките 28 карти от Tableau са премахнати.
Точки:
По една точка за всяка премахната карта от пирамидата. Максималният брой точки е 28.
Шанс за победа:
1 на 50 игри.
Предимно късмет.