Флип

Разменете 2 съседни квадратчета, така че да получите група от 3 или повече еднакви елемента.
Резултат: 0
Топ резултат: 0
Изберете плочки
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Играта свърши! Натиснете тук за нова игра.
Пауза! Натиснете 'P' или 'Pause' за да продължите.