Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пасианс Голф

Пасиансът Голф се играе с 52 карти, от които 35 са с лицето нагоре и формират tableau. Този пасианс в по-голяма степен зависи от Вашите умения, отколкото от късмета.
Резултат: 0
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4
Tableau 5
Tableau 6
Tableau 7
Stock
Foundation
0

Правила за игра на пасианс Голф

Този пасианс е известен още и като One Foundation.
Цел:
В този вариант на пасианс Голф, целта е да премахнете всичките 35 открити карти от tableau.
Подредба:
Раздават се 35 карти в 7 колони от по 5 карти с лицето нагоре. Картите се препокриват.
Останалите карти, с изключение на най-горната, са с лицето надолу в една купчина, която формира stock.
Най-горната карта от stock се обръща и върху нея в процеса на игра се редят останалите карти (foundation).
Игра:
Само най-горната карта от всяка колона може да бъде преместване. Когато картата бъде премахната, картата отдолу може да бъде играна.
Картите от колоните (tableau) може да бъде сложена във foundation ако е с единица по-висока, или с единица по-ниска от най-горната карта на foundation, назависимо от боята.
Стойността на картите следват този ред: A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K.
Не може да се слага A върху K, нито K върху A.
Когато няма повече позволени ходове, се обръща една карта от купчината (stock) върху foundation.
Играта свършва, когато не са останали карти за обръщане от stock и вече няма позволени ходове.
Резултат:
По една точка за всяка премахната карта от tableau. Максималният резултат е 35.
Шанс за победа:
1 от 10 игри.