Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Гомоку

Гомоку е стратегическа игра за двама, която се играе на дъска с размери 15x15. Единия от играчите играе с , а другия с . Целта на играта е да се подреди хоризонтална, вертикална или диагонална непрекъсната линия от 5 или . Играчите се редуват да поставят и на празните полета по дъската, като играчът с започва играта. Играта продължава докато някой не направи 5 поредни или дъската не се запълни, като при последния случай няма победител.


стаи

зареждане ...