Скрити думи

Намерете следните думи:

ПРЕСПЯЛИЯ  ПЛЮСКАТЕ  БОБЕНИ  ГАЗООБМЕН  КОМУНАР  ЗДРАВЕН  БАНКЕТЕН  ВАДИТЕ  СИРЕЧ  БОСАТА  МОСТРЕН  СВИРЕШЕ  ЗАНИМАЯ  ИЗТЪРСИ  ШНИЦЕЛ  ВЕДА  ЛЕПНАЛО  ПОСОЧВА  КОНСЕНСУС 
Поздравления! Открихте всички думи.

НОВА ИГРА

Щ Е П Л Ю С К А Т Е З Ф К Ь Ш Х Я С С К О М У Н А Р Е Ю Ч Х Й П В Ф Р А П Р Е С П Я Л И Я О Ъ К Ь Г В М О С Т Р Е Н С Л Ч Г А З О О Б М Е Н С Х С Ъ К М Б Т Б О С А Т А Я Е М П Б О Л Е П Н А Л О Б У В Е Д А А Н Б Ц В А Д И Т Е Ц Ь Й Б Д Н С О У Л В И Х Д А О Ъ Ю М А К Е Б О Ш Н И Ц Е Л З Д Р А В Е Н Е Б С И Р Е Ч Ш И Ю А Г Г Т С Н П Д П О С О Ч В А И О Л Е У И З А Н И М А Я И Ш Р Б Ц Н С Л В Ф С В И Р Е Ш Е Ф Ш Ш Ц Х И Ш Й Т И З Т Ъ Р С И У К Е Д