Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Jooleem

Целта е да се маркират по 4 топчета от един цвят, така че да се образува правоъгълник. Колкото по-голям е правоъгълника, толкова повече точки получавате, а така също и повече бонус време. Преминаването на следващо ниво става при пълно напълване на таймера.
Резултат: 0
Ниво: 0
Играта свърши!
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Най-добър резултат: 0