Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

JS Bill

Представете си, че сте администратор и отговаряте за мрежа от компютри. Целта ви е да не допуснете станциите с пингвинчета да бъде инфектирана от известен вирус. Кликнете върху инфектиран компютър, за да го възстановите нормалната му работа. Ако на екрана на компютъра има син екран, кликнете 2 пъти. Играта свършва, когато по едно и също време има 3 компютъра със син екран - вие сте уволнен!
Резултат:
Най-добър резултат: