Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Катакана

Маркирайте японската кана и английския ѝ аналог по двойки.
Резултат: 0
Грешки: 0
Рекорд: 0