Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Катакана

Преместете плочката със символа на японски върху плочката с неговият звуков еквивалент и се опитайте да гзапомните! Новите знаци са със син кант, старите - с черен. Имате право да допуснете 3 грешки в една игра. Ако сгрешите плочката се оцветява в червено.
Играта свърши
нова игра
Поздравления, Вие научихте Катакана!
нова игра
Ниво: 0
Грешки: 0