Задавайте въпроси на които се отговаря с да/не. Може да питате каквото искате!