Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Минички

Минички е логическа онлайн игра, чиято цел е да бъдат отворени всички полета, които нямат мини. Полетата в които има мини се маркират с флагчета. В този вариант може да изберете да играете игри, при които миничките са подредени така че да не се налага да рискувате - всички могат да се откият по логически път.
С ляв бутон на мишката отваряте поле, с десения бутон (или с ляв при натиснат клавиш Shift) - маркирате поле за наличие на мина
Поздравления, играта свърши! [натиснете за да затворите]
 
Изминало време [секунди]Изминало време [секунди]Изминало време [секунди] Нова игра Брой оставащи миниБрой оставащи миниБрой оставащи мини
Размер на полето:
 
Настройки (класическа игра):
 
Сложност (интелигентна игра):