Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Нонограми

Нонограми е логическа игра - пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
Поздравления! Решихте пъзела.
1
1
4
1
2
3
3
1
4
2
2
3
2
3
1
1
2
3
2
4
1
2
3
1
2
1112 x x x x x x x x x x
1112 x x x x x x x x x x
213 x x x x x x x x x x
12 x x x x x x x x x x
112 x x x x x x x x x x
132 x x x x x x x x x x
41 x x x x x x x x x x
141 x x x x x x x x x x
223 x x x x x x x x x x
232 x x x x x x x x x x
Изберете размер на решетката:
5 x 5   5 x 10   5 x 15
10 x 5   10 x 10   10 x 15
15 x 5   15 x 10   15 x 15

Как се играе

Целта на играта е да се открият кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не.

За целта на ляво от всеки ред и отгоре на всяка колона има поредица от числа.
Те показват колко последователни квадратчета трябва да са запълнени в съответния ред или колона.

Пример за правилно запълване на решетката е тази анимация:

Nonograms animation