Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Нонограми

Нонограми е логическа игра - пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
Поздравления! Решихте пъзела.
1
2
1
3
2
1
3
1
3
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
4
2
4
1
1
2
1
1
3
2
1
111 x x x x x x x x x x
53 x x x x x x x x x x
2111 x x x x x x x x x x
16 x x x x x x x x x x
22 x x x x x x x x x x
121 x x x x x x x x x x
1141 x x x x x x x x x x
311 x x x x x x x x x x
14 x x x x x x x x x x
1213 x x x x x x x x x x
Изберете размер на решетката:
5 x 5   5 x 10   5 x 15
10 x 5   10 x 10   10 x 15
15 x 5   15 x 10   15 x 15

Как се играе

Целта на играта е да се открият кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не.

За целта на ляво от всеки ред и отгоре на всяка колона има поредица от числа.
Те показват колко последователни квадратчета трябва да са запълнени в съответния ред или колона.

Натиснете тук за пример за правилно запълване на решетката: Nonograms animation