Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пъзел 16

Подредете номерираните плочки, като местите редовете наляво и надясно и колоните нагоре и надолу.
6
10
14
13
4
3
2
12
7
9
1
11
5
8
16
15
Поздравления! Решихте пъзела.
нова игра
Премествания: 0
Най-добър резултат: -

За играта

Пъзел 16 е вариациа на популярния пъзел петнайсет с тази разлика, че няма липсваща плочка и плочките в редовете и колоните се преместват накуп.

Напълно подреден пъзел

Решен пъзел 16