Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пасианс Пирамида

Това е класическият вариант на пасианс Пирамида. Целта е да се премахнат всички карти, като се маркират по двойки, чиято обща стойност е 13.
-+   нова игра Правила
Резултат: 0
Затвори

Правила за игра на Пирамида

класически вариант

Цел:
Целта е да се премахнат всички карти, като се маркират по двойки.
Изглед:
Пирамида от 28 карти. Само незастъпаните карти участват в играта.
Игра:
Всяка двойка карти, чиято обща стойност е 13 могат да бъдат премахнати. K могат да се премахват самостоятелно. Двойките могат да бъдат Q-A, J-2, 10-3, 9-4, 8-5, 7-6.
Най-горната открита карта от тестето е достъпна за игра. При обръщане на нова карта, старата се добавя към "Waste".
Само най-горната карта от "Waste" може да бъде играна.
2 прераздавания с размешване на картите. Играта свършва, когато всички карти бъдат премахнати, или не са останали валидни за премахване двойки.
Точки:
По една точка за всяка премахната карта. Максималния брой точки е 52.
Шанс за победа:
1 на 15 игри.
Късмет и стратегия.