Змия

Използвайте стрелките за да стартирате играта да направлявате змията. Шпация за пауза.
0