Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Змия

Използвайте стрелките за да стартирате играта да направлявате змията. Шпация за пауза.
0