Тетравекс

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри да са еднакви.
loading...
4
7
1
5
9
2
4
7
5
2
1
7
4
8
8
2
8
4
9
9
1
8
7
3
4
9
1
8
1
7
5
9
7
9
4
5
Време:0
Изберете размер
2 x 2
3 x 3
4 x 4
5 x 5