BG  EN

Нонограми

Нонограми е логическа игра - пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
1
3
2
5
3
1
1
1
1
4
2
2
2
1
3
5
6
1
1
6
1
1
1
2
1 1 2 x x x x x x x x x x
1 1 1 1 x x x x x x x x x x
3 4 x x x x x x x x x x
2 3 x x x x x x x x x x
3 5 x x x x x x x x x x
2 6 x x x x x x x x x x
3 1 2 x x x x x x x x x x
1 1 3 x x x x x x x x x x
1 2 1 x x x x x x x x x x
1 3 1 x x x x x x x x x x
Изчисти нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15