BG  EN

Нонограми

Нонограми е логическа игра - пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
1
2
3
2
2
2
1
2
1
4
1
3
4
1
1
4
2
6
5
1
3
5
3 x x x x x x x x x x
1 3 3 x x x x x x x x x x
1 6 x x x x x x x x x x
2 2 2 x x x x x x x x x x
3 4 x x x x x x x x x x
2 3 x x x x x x x x x x
3 1 x x x x x x x x x x
3 1 x x x x x x x x x x
1 4 1 x x x x x x x x x x
2 5 x x x x x x x x x x
Изчисти нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15