Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пасианс Дузината на хлебаря

'Дузината на хлебаря' е интересен пасианс, при който шансът за победа е много висок и зависи преди всичко от уменията на играча.
Затвори

Правила на пасианса

Името на пасианса идва от броят на колоните - 13. В англоговорящите страни наричат числото 13 - baker's dozen. Произхода на това наименование е свързано с това, че в средните векове, хлебарите(пекарите) са се бояли от действащите по това време сурови наказания, ако бъдат хванати да мамят купувачите, стигащи до отрязване на ръка. За да се предпазят, те добавяли към всяка продавана дузина допълнително по още един брой от стоката.

Цел:
Да се подредят всички карти във възходящ ред във Foundation.
Изглед:
По 4 карти във всяка от тринайсете колони, образуващи Tableau.
Всички Попове, които се намират по средата или долу в колоната се преместват най-отгоре.
Игра:
Картите се подреждат във възходящ ред от A до K извън Tableau-то от една и съща боя.
В колоните картите могат да се подреждат в низходящ ред независимо от боята.
Само най-горните карти на колоните могат да се местят.
Най-горните карти на Foundation могат да се връщат отново в игра.
Веднъж изпразнена, в колоната не може да се слагат карти.
Точки:
По 1 точка за всяка преместена във Foundation карта. Максималният резултат е 52.
Шанс за победа:
Голям.
 
Игра с по-малки карти Игра с по-големи карти
<?=$lang_common['newGame'];?> <?=$lang_common['help'];?>
Резултат: 0