Изглед на сайта:
 • Светла тема
 • Тъмна тема
EN

Генерал

Генерал е една от най-популярните игри със зарове. Играе се по цял свят под различни имена и вариации. Целта е да се запише максимален резултат, като се формират различни комбинации от хвърлените зарчета.
Топ резултат:
1
2
3
4
5
6
Чифт
Два чифта
Тройка
Каре
Фул
Малка кента
Голяма кента
Шанс
Генерал
Общо:
Натиснете бутона горе, за да започне играта.

Остават 3 хвърляния.
Изберете зарчета, които желаете да хвърлите отново, или изберете комбинация върху листа с резултатите.

Остават 2 хвърляния.
Изберете зарчета, които желаете да хвърлите отново, или изберете комбинация върху листа с резултатите.

Остава 1 хвърлянe.
Изберете комбинация върху листа с резултатите.

Остават 0 хвърляния.
Играта свърши!
Имате точки. Вашето най-добро постижение досега е .

Нова игра
Играта свърши!
Имате точки и това е Вашето най-добро постижение досега!

Нова игра

За играта

Генерал, позната още и под много други имена, като Cheerio, Yot, Yam, и комерсиалната Yahtzee, е версия на популярната игра от Пуерто Рико - Generala. Всички тези игри се различават малко една от друга, главно по начина на точкуването и формирането на крайния резултат.

Правила

Играта се играе с 5 зара. Всеки ход се състои от максимум 3 хвърляния, като при първото хвърляне се използват и петте зара, а при останалите две, които са незадължителни, могат да се хвърлят произволен брой зарове. След всяко хвърляне имате право да подберете зарчетата, които да хвърлите отново. След третото хвърляне, или по ваша преценка и по рано, се избира комбинация от таблицата, в която записвате постигнатия резултат. Следва нов ход от до 3 хвърляния, и така нататък докато се запълни цялата таблица.

Резултати

Таблицата с резултати се състои условно от 2 части - задължителна и част с комбинации. Задължителната част се състои от числата от 1 до 6. При тях е нужно да сте хвърлили поне три еднакви зара, съответно три единици, три двойки,... три шестици, които ви носят по 0 точки, ако сте хвърли точно три еднакви, или съответно 1, 2,... 6 точки, ако сте хвърлили 4 еднакви, или 2, 4,... 12 точки ако сте хвърлили 5 еднакви зара. Ако до края на играта не сте успели да хвърлите някоя от тези комбинации в съответният ред се записват минус 25 точки. От там идва и наименованието Задължителна част.

В частта с комбинации се записва сумата от участващите в комбинацията зарове. Комбинациите са следните:

 • чифт - два еднакви зара, носят ви сумата от тези два еднакви зара, например 2 шестици са 12 точки.
 • два чифта - две двойки еднакви зарове, например 2 шестици и 2 тройки = 18 точки. (Забележка: позволява се двойките да са на една стойност, например 4 тройки или 4 шестици.)
 • тройка - три еднакви зара
 • каре - четири еднакви зара
 • фул - комбинация от 3 еднакви зара и други 2 еднакви зара, например 3 шестици и 2 тройки = 24 точки (Забележка: позволява се фула да е от 5 еднакви зара.)
 • малка кента - комбинация от 5 поредни зарчета от единица до петица, които носят 15 точки.
 • голяма кента - комбинация от 5 поредни зарчета, но от двойка до шестица = 20 точки.
 • шанс - сумата от произволно хвърлени зарчета, които могат или не могат да образуват друга комбинация.
 • генерал - комбинация от пет еднакви зара. Точките, които носят са сумата от зарчетата плюс 50 точки бонус, например 5 шестици са 80 точки.

Заключителни разпоредби :)

Всяка комбинация може да се използва само веднъж, т.е. не може два пъти да се използва например малка кента. Ако на някой ход не може да запишете комбинацията никъде, независимо дали защото хвърлените зарчета не образуват разрешена комбинация, или защото комбинацията вече е използвана, сте длъжни да "задраскате" някоя от свободните комбинации, т.е. да запишете резултат 0, или -25 точки в задължителната част.

Успешна игра!