Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пасианс Изабел

Пасианс Изабел е много лесен. Целта е да се премахнат всички карти, като се групират по двойки с еднаква стойност.
За да премахнете 2 карти, последователно ги маркирайте. Приятна игра!
Резултат: 0
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4
Tableau 5
Tableau 6
Tableau 7
Tableau 8
Tableau 9
Tableau 10
Tableau 11
Tableau 12
Tableau 13

Правила за игра на пасианс Изабел

Цел:
Целта на пасианса е да се премахнат всички карти.
Подредба:
Tableau - 13 купчинки от по 4 карти всяка. Картите са с лицето надолу, с изключение на най-горните
Игра:
Картите се премахват по двойки с еднаква стойност.
След премахването най-горните карти от купчинките се обръщат с лицето нагоре.
За да премахнете 2 карти, изберете първо едната и след това другата.
Точки:
По две точки за всяка двойка премахнати карти.
Максималният резултат е 52.
Шанс за победа:
Средно 1 на 10 игри.
Предимно късмет.
Стратегия:
Всяка купчинка започва с четири карти. Трикът е да запомните колко карти има всяка купчинка по всяко време, за да може да се опитате да премахвате картите равномерно.