Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Mahjong (Shanghai)

В играта Маджонг (вариант Шанхай) плочките са разбъркани и после подредени по начин да образуват специфичната многопластова форма. Целта на играча е да премахне всички плочки от дъската, като комбинира еднотипните двойки.
Поздравления! Край на играта
Премахнати: 0/0
Комбинации: 0
Време: 0
Най-добро време:

Mahjong

Маджонг е традиционна Китайска игра. Представеният вариант Шанхай е предназначен за един играч.

Плочки

Играе се с всички плочки от Маджонг - 144 на брой, разпределени както следва:

  • * Точки - 9 плочки по 4 броя от всяка
  • * Бамбук - 9 плочки по 4 броя от всяка
  • * Символи - 9 плочки по 4 броя от всяка
  • * Ветрове (посоките на света) - 4 плочки по 4 броя от всяка
  • * Дракони - 3 плочки по 4 броя от всяка
  • * Цветя - 4 броя
  • * Сезони - 4 броя

Еднакви плочки

За да се премахнат 2 плочки те трябва да са еднакви. Изключение правят само плочките на 4-те сезона и 4-те цветя. Тъй като те нямат двойки, могат да се събират директно една с друга. Например Зима и Лято, Пролет и Лято и т.н.

Отворени плочки

В играта участват само плочките, върху които няма други плочки и поне от едната им страна (ляво или дясно) няма друга плочка. От дъската могат да се премахват двойки еднотипни плочки, само ако и двете са "свободни".

Цел на играта

Целта е да се премахнат всички плочки за възможно най-кратко време. Времето започва да тече от момента на първото маркиране на плочка. Важно е също така да се знае, че не всички игри имат решение, а също така, че една по принцип решима игра, може да стане нерешима, ако не се внимава в каква последователност се премахват плочките.