Mahjong 2D

Mahjong 2D, известна и като Shisen-Sho, е вариант на китайската игра Mah-Jongg, но се различава от нея по това, че плочиците се разполагат на масата еднопластово, а не пирамидално.
Ниво: 0   Оставащи плочки: 0   Оставащо време: 0   Започване на нова игра Пауза Показване на правилата на играта
Затвори
Времето изтече! Играта свърши!

нова игра
Затвори

Целта на играта е да се премахнат всички плочки от дъската по двойки с еднакви картинки. Еднаквите плочки могат да се премахват ако се намират една до друга или могат мислено да бъдат свързани с не повече от 3 непрекъснати линии с произволна дължина. Тези виртуални линии не трябва да преминават през други плочки.

Правила Това е примерна картинка, която нагледно представя, кои двойки плочки могат да бъдат премахнати (свързаните с зелени линии), и тези които не могат да се премахват (червена линия). Също като голяма част от пасиансите и тук има елемент на късмет, но трябва да помните, че има по 6 еднакви плочки. При "неправилно" премахване на двойка плочки, останалите могат да се окажат задръстени и играта да се стане нерешима.

Играта има времеви лимит. Времето за решаване на ребуса намалява с всяко ниво. Времето намалява с 10 секунди и при грешен опит за премахване на плочки.