Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Пасианс Пирамида 6

Пирамида 6 е вариант на класическия пасианс Пирамида. Целта е да премахнете всички карти, като ги комбинирате по двойки, чиято стойност е 13.
-+   нова игра Правила
Резултат: 0
Затвори

Правила за игра на Пирамида 6

Цел:
Целта е да се премахнат всички карти, като се маркират по двойки.
Изглед:
Пирамида от 21 карти. Само незастъпаните карти участват в играта.
6 резервни карти под пирамидата всички достъпни за игра.
Игра:
Всяка двойка карти, чиято обща стойност е 13 могат да бъдат премахнати. K могат да се премахват самостоятелно. Двойките могат да бъдат Q-A, J-2, 10-3, 9-4, 8-5, 7-6.
Най-горната открита карта от тестето е достъпна за игра. При обръщане на нова карта, старата се добавя към "Waste".
Само най-горната карта от "Waste" може да бъде играна.
Без прераздаване. Играта свършва, когато всички карти бъдат премахнати, или не са останали валидни за премахване двойки.
Точки:
По една точка за всяка премахната карта. Максималния брой точки е 52.
Шанс за победа:
1 на 8 игри.
Предимно късмет.