Изглед на сайта:
  • Светла тема
  • Тъмна тема
EN

Дървета и палатки

Разположи палатките в къмпинга, така че всяка палатка да е до дърво и да няма други палатки около нея. Всяка цифра показва колко палатки има в реда или колоната.
3
0
3
0
1
2
1
2
1
2
2
2
0
3
0
2

Правила

Игралната дъска е разделена на квадрати. В някои от тях има дървета. Целта е да се поставят палатки в свободните блокове, като се спазват няколко условия:

  • - Всяка палатка е свързана (хоризонтално или вертикално) с едно дърво, и всяко дърво е свързано с една палатка - така броят на палатките и дърветата са равни.
  • - Не може да има палатки до други палатки (хоризонтално, вертикално и диагонално).
  • - Броят на палатките във всяка колона и всяка редица съответства на число, показано отляво и отгоре на дъската.

Управление

  • - Натисни върху свободно място, за да маркираш че на тази позиция няма палатка.
  • - Натисни отново за да сложиш палатка.
  • - Натисни върху палатка, за да я премахнеш.

Край на играта

Играта приключва, когато всички палатки са на своите места.