Изглед на сайта:
 • Светла тема
 • Тъмна тема
EN

dice
Ямб - онлайн игра със зарчета

Ямб вероятно е една от най-сложните игри със зарчета. В сравнение с нея, познатата игра Генерал изглежда детска и недоразвита.

Правила

Играта се играе с 5 зара. Всеки ход се състои от максимум 3 хвърляния, като при първото хвърляне се използват и петте зара, а при останалите две могат да се хвърлят произволен брой зарове. След всяко хвърляне имате право да подберете зарчетата, които да хвърлите отново. След третото хвърляне, а по ваша преценка и по рано, трябва да изберете коя точно комбинация може да използвате за да запишете постигнатия резултат. Следва нов ход от до 3 хвърляния, и така нататък докато се запълни цялата таблица.

Комбинациите в Ямб са значително повече отколкото в играта Генерал. Таблицата е разделена на 4 или повече колони с по 12 игрални полета във всяка.

Редове

 • Пъвите 6 реда са простите комбинации - "Единици", "Двойки", "Тройки" и т.н. до "Шестици", в които се записва сумата от метнатите единици, двойки и т.н.
 • Следват 2 реда - максимум и минимум, в които целта е да се запишат съответно максимален и минимален резултат от сумата на метнатите зарове.
 • Деветата комбинация е за Кента (Straight), т.е. за комбинация от вида "1","2","3","4","5" или "2","3","4","5","6".
 • Десетата - Фул, т.е. комбинация от 3 еднакви зара и други 2 еднакви зара.
 • Единайстата комбинация е Каре или 4 еднакви зара.
 • Последната комбинация е Ямб - 5 еднакви зара.

Колони

Колоните в таблицата са "Надолу", "Произволно", "Нагоре", и "Обявено". Играта с 6 и повече колони съдържа също така и "От двата края", "От средата". Към играта с 8 колони са добавени още и колоните "През едно", "Късна обява".

 • Комбинациите в колоната "Надолу" се запълват последователно, т.е. задължително трябва да сте записали резултат в "Единици" преди да запишете резултат в "Двойки" и т.н.
 • В колоната "Нагоре" посоката на записване на резултати е обратна, т.е. отдолу нагоре.
 • В "Произволно"-та колона може да записва резултат в произволен ред.
 • В "Обявено" колона резултат се записва само ако след първо хвърляне обявите за коя комбинация играете. Ако обявите комбинация в тази колонка, вие задължително записвате резултата в нея, независимо какъв е той.
 • "От двата края" - колона обединяваща в себе си колоните "Нагоре" и "Надолу"
 • "От средата" - записите тръгват от "Шестица" нагоре, и от "Максимум" надолу.
 • "През едно" - нечетните комбинации се записват задължително отгоре надолу, а четните - обратно.
 • "Късна обява" - подобна на колона номер 4, но обявата може да я направите и след второто хвърляне на зарчетата.

Резултати

За удобство в таблицата има 3 реда за междинни резултати в които се записва сумата от точките от различните комбинации над тях.

 • Както споменахме по-горе, за простите комбинации точките са броят на съответните "Единици", "Двойки" и т.н. умножен по тяхната стойност. т.е. ако изберете комбинация "Четворки", то точките ще са броя на четворките умножен по 4. Ако сумата от тези комбинации е по-голяма от 60 се дава бонус от 30 точки, ако сумата е над 70 точки се прибавят 40 точки, при над 80 - 50 точки, и при над 90 точки допълнително 60 точки бонус.
 • "Максимум" - сумата от всички зарчета. "Минимум" - сумата от всички зарчета. "Максимум" и "Минимум" не участват директно при определянето на крайния резлтат. За тях важи следното правило - точките от тези две комбинации са равни на разликата на "Максимум" и "Минимум" умножена по броя на единиците от комбинацията "Единици".
 • "Кента" - 35 точки, ако сте хвърлили от 1 до 5 или 40 точки ако сте хвърлили от 2 до 6
 • "Фул" - сумата на всички зарчета + 30 точки бонус.
 • "Каре" - стойността на 4-те еднакви зарчета умножена по 4 + 40 точки бонус.
 • "Ямб" - стойността на еднаквите зарчета * 5 + 50 точки бонус.
 • Краен резултат - сумата на точките от всички колони.

Приятна игра!