Bulgarian  English

Нонограми

Нонограми е логически пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не,
като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
1
2
1
3
6
2
1
3
2
1
1
5
2
3
4
1
2
1
2
1
3
2
1
1
5
1 3 3
2 2 2
4 2
4 1
4 3
2 2 2
1 4
1 2 2 1
1 1 2
2 2
Изчисти Нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15