Bulgarian  English

Нонограми

Нонограми е логически пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не,
като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
1
2
1
2
3
1
3
10
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
5
1
1
2
2
1
2
2
3 4
1 3 1 1
4 1
3 2 1
3 2
1 3 1 1
1 1 3
1 3 2
1 2 1 1
1 1 1 1
Изчисти Нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15