Bulgarian  English

Нонограми

Нонограми е логически пъзел, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не,
като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.
2
3
2
2
1
5
5
3
4
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1
6
1
1 2
4 3
1 3 1 1
1 3 1
5 3
4 3
1 2 1
2 1 1 2
1 3
1 3 1
Изчисти Нова игра
5 x 5   5 x 10   5 x 15

10 x 5   10 x 10   10 x 15

15 x 5   15 x 10   15 x 15